Ubezpieczenie Cargo

Staramy się, by nasi klienci byli zadowoleni w każdej sytuacji. Dlatego zawsze sygnalizujemy o możliwości skorzystania z ubezpieczenia Cargo, które pozwoli im uniknąć strat w przypadku wystąpienia niezależnych od działań przewoźników zagrożeń w trakcie transportu lotniczego i innych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu własnym oraz naszych doradców, udało nam się wypracować korzystne warunki ubezpieczenia towarów, zarówno pod kątem ceny, jak i zastosowanych rozwiązań. Dążąc do zapewnienia kompleksowej obsługi, oferujemy Państwu wynegocjowany program ubezpieczeń mienia w transporcie.

Ubezpieczenie Cargo zapewnia ochronę przewożonego ładunku od momentu opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i składowania. Podstawowe ubezpieczenie wynikające z OC Spedytora lub OC Przewoźnika, chronią towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy spedytora lub przewoźnika. Taka forma ubezpieczenia nie zapewnia dostatecznej ochrony, gdyż nie obejmuje wszystkich ryzyk wynikających z tytułu: zdarzeń losowych, naturalnych właściwości towaru, kradzieży i napaści, awarii wspólnej, itp.

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami.
Udzielimy niezbędnych informacji.

Kontakt