NOTA PRAWNA

Latis Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, zwana dalej Latis informuje:

Materiały prezentowane na tej stronie, można pobierać wyłącznie do własnych, prywatnych i nie komercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zostaną zachowane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez Latis na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, zdjęć.

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

  • Znaki towarowe i prawa autorskie

Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami Latis. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Latis i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

  • Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, Latis wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

  • Ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona w formie i w treści oglądanej przez użytkownika witryny.

Latis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia zamieszczonych danych. Za zastosowanie się do informacji zawartych w serwisie autorzy i konsultanci serwisu nie będą ponosić żadnych konsekwencji prawnych.

Latis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej.

Latis może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie.