LATIS Logistic

Czym jest ubezpieczenie cargo

Wysyłając towar na drugi koniec kraju, często czekamy nerwowo na wiadomość czy dotarł bezpiecznie na miejsce przeznaczenia. Po drodze przecież zawsze mogą przydarzyć się niespodziewane wypadki czy inne komplikacje, takie jak kradzież, uszkodzenie przy wyładunku. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie cargo, nawet jeśli przewoźnik lub spedytor, któremu zlecamy usługę posiada specjalne OC transportowe. Pomiędzy ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, a ubezpieczeniem cargo występują znaczące różnice. Pierwsze z nich chroni towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy spedytora lub przewoźnika, natomiast drugie chroni ładunek na wypadek zagrożeń powstałych w trakcie transportu niezależnych od działań przewoźników: kradzieży, ryzyk losowych itp. Polisa cargo zabezpiecza tym samym interesy właściciela towaru podczas gdy ubezpieczenie OC chroni przewoźnika i pozwala mu zwolnić się od odpowiedzialności.

Zakres ubezpieczenia cargo

Zakres ubezpieczenia cargo uzależniony jest zazwyczaj od OWU oraz rodzaju transportu – innymi słowy czy mamy do czynienia z transportem międzynarodowym czy też krajowym. Ponadto, jeżeli towar przewożony jest własnym środkiem transportu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zazwyczaj moment od zakończenia załadunku na środek transportu w miejscu nadania do momentu dostarczenia do miejsca przeznaczenia, ale jeszcze przed rozpoczęciem wyładunku. W sytuacji, kiedy korzystamy z usług profesjonalnego przewoźnika ochrona ubezpieczeniowa powstaje od chwili przyjęcia przez przewoźnika mienia, w miejscu nadania, poprzez sam transport, aż do chwili wydania przewożonego mienia odbiorcy wskazanemu w dokumencie przewozowym.

Klauzule w ubezpieczeniu cargo

Ważnym terminem przy zawieraniu polisy jest Instytutowa Klauzula Ładunkowa. System klauzul wprowadzony został wiele lat temu i nadal cieszy się uznaniem wśród przewoźników. Klauzule ICC opatrzone są trzema pierwszymi literami alfabetu. A oznacza pełen zakres ubezpieczenia, C obejmuje tylko podstawowe zdarzenia, jak pożar, eksplozja czy wypadek. Osobne klauzule przeznaczone są dla konkretnych, specyficznych środków transportu, np. Air Cargo.