LATIS Logistic

Latis Rekomendowanym Złotym Pracodawcą

Przystąpiliśmy do Programu Rekomendowany Pracodawca i zdobyliśmy laur Rekomendowanego Złotego Pracodawcy!
Misją programu jest promocja dobrych praktyk stosowanych przez pracodawców względem pracowników oraz wskazanie i wyróżnienie firm, które takie standardy spełniają. Tytuł Rekomendowany Pracodawca ma być jasnym sygnałem dla każdego pracownika, że „tutaj” warto starać się o pracę.
Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do grona firm, które zapewniają przyjazne warunki pracy swoim pracownikom.
#ThinkForward