LATIS Logistic

Latis Rekomendowanym Złotym Pracodawcą

Przystąpiliśmy do Programu Rekomendowany Pracodawca i zdobyliśmy laur Rekomendowanego Złotego Pracodawcy!
Misją programu jest promocja dobrych praktyk stosowanych przez pracodawców względem pracowników oraz wskazanie i wyróżnienie firm, które takie standardy spełniają. Tytuł Rekomendowany Pracodawca ma być jasnym sygnałem dla każdego pracownika, że „tutaj” warto starać się o pracę.
Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do grona firm, które zapewniają przyjazne warunki pracy swoim pracownikom.
#ThinkForward

Latis Sp. z o.o. 

ul. Janka Wiśniewskiego 13 81-335 Gdynia
T:  +48 58 732 22 01
F: +48 58 732 22 11
E: : office@latis.pl

© COPYRIGHT 2022 LATIS SP. Z O.O.