Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Cargo

Staramy się by nasi Klienci byli zadowoleni w każdej sytuacji. Dlatego zawsze sygnalizujemy o możliwości wystąpienia zagrożeń w trakcie transportu niezależnych od działań przewoźników. Metodą na zabezpieczenie naszych Klientów przed takimi sytuacjami mogą być ubezpieczenia mienia w transporcie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu własnym oraz naszych doradców, udało nam się wypracować korzystne warunki ubezpieczenia towarów w transporcie, zarówno pod kątem ceny jak i zastosowanych rozwiązań. Dążąc do zapewnienia kompleksowej obsługi, oferujemy Państwu możliwość skorzystania z wynegocjowanego programu ubezpieczeń mienia w transporcie.

Ubezpieczenie CARGO zapewnia ochronę przewożonego ładunku od momentu opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i składowania. Podstawowe ubezpieczenie wynikające z OC Spedytora lub OC Przewoźnika, chronią towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z winy spedytora lub przewoźnika. Taka forma ubezpieczenia nie zapewnia dostatecznej ochrony, gdyż nie obejmuje wszystkich ryzyk wynikających z tytułu: ryzyk losowych, naturalnych właściwości towaru, kradzieży i napaści, awarii wspólnej, itp.

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami.
Udzielimy niezbędnych informacji.

Kontakt