LATIS Logistic

Charakterystyka transportu intermodalnego

Transport intermodalny (inaczej kombinowany) to typ przewozu realizowany różnymi środkami transportu. Co jest jednak bardzo ważne, chociaż w procesie tym biorą udział środki przewozowymi z różnych gałęzi transportu, to jednak sam ładunek cały czas znajduje się w tej samej jednostce ładunkowej lub w tym samym pojeździe na całej trasie w przypadku relacji door to door. Towar nie musi być więc bezpośrednio przeładowywany, co z kolei przekłada się na skrócenie czasu przewozu.

Realizacja transportu intermodalnego

Chociaż transport intermodalny realizowany jest z zastosowaniem różnych pojazdów, to jednak na rynku usług podlega takim samym zasadom i uregulowaniom prawnym jak pozostałe rodzaje transportu. W niektórych tylko przypadkach okazuje się nieco bardziej konkurencyjny dla klientów. Klient ma możliwość zlecenia dostarczenia towaru praktycznie w każde miejsce na świecie, wykorzystując przy tym zarówno transport samochodowy, jak i kolejowy, morski i lotniczy. Z całą pewnością jest to sposób na przewóz ładunków, który w pewien sposób niweluje bariery na drodze, sprzyjając tym samym rozwojowi handlu międzynarodowego.

W zakresie samego transportu intermodalnego możemy dokonać pewnej klasyfikacji ze względu na m.in. zasięg terytorialny, sposób załadunku czy rodzaj zastosowanych jednostek ładunkowych, charakter użytych środków transportowych itd.

Transportu intermodalnego otwiera wiele nowych możliwości, a do najważniejszych celów przewozu kombinowanego zaliczamy przede wszystkim redukcję kosztów i zwiększenie jakości usług.

Korzyści wynikające z transportu intermodalnego

Rośnie zainteresowanie transportem intermodalnym, gdyż jest to korzystne rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarki. Eliminacja etapów przeładowań ładunku przy każdej zmianie środka transportu skraca czas realizacji, a jednocześnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia przesyłki. To z kolei przekłada się na ograniczenie ewentualności wystąpienia reklamacji czy strat finansowych. Sprawne łączenie wszystkich form transportu odgrywa znaczącą rolę we wzroście konkurencyjności przedsiębiorstw.