LATIS Logistic

Paszport do eksportu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków na dotacje dla eksporterów. Wsparcie można otrzymać na 50 proc. wydatków realizacji projektu.
Wsparcie jest udzielane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 6.1) – Paszport do eksportu. Pomoc jest oferowana w ramach II etapu o nazwie wdrożenie planu rozwoju eksportu. Wnioski o pomoc można składać do końca 2011 r.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest wcześniejsze przygotowanie planu w ramach I etapu i aplikowanie o wsparcie w ramach pomocy unijnej. Obecnie PARP nie prowadzi naboru wniosków w ramach etapu I.
– O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku obrotowym 30 proc. oraz te, które eksport chcą dopiero rozpocząć – informuje Dariusz Wojtaszek, dyrektor biura prezesa PARP.
Wdrożenie eksportu
W ramach II etapu przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Może to być np. udział w zagranicznych imprezach targowych i wystaw, wyszukiwanie i dobór partnerów na zagranicznych rynkach, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i innych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.
Wsparcie można otrzymać na organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą. Dofinansowane jest doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, a także doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy jako eksportera. Okres opracowania planu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a jego wdrożenie nie może przekroczyć 24 miesięcy.
Zastanów się zanim złożysz wniosek
– We wniosku należy przedstawić podstawowe informacje o przedsiębiorstwie i identyfikowanych potrzebach w zakresie rozwoju działalności eksportowej. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku powinno się zapoznać z dokumentacją programową, zwłaszcza regulaminem przeprowadzania konkursu oraz z instrukcją wypełniania wniosku, dostępnymi na stronie internetowej PARP – informuje Miłosz Marczuk z PARP.
Beneficjent może otrzymać dotację w formie zaliczki lub refundacji wydatków. Zaliczka jest korzystniejszą formą finansowania, PARP wypłaca większość przyznanej dotacji w transzach jeszcze przed zrealizowaniem projektu w całości. Eksporter nie potrzebuje w zasadzie zaciągać kredytu, by sfinansować realizację projektu. Musi jednak mieć pieniądze na tzw. udział własny w granicach około 50 proc. kosztów realizacji projektu.
Komu dotacje?
PARP oferuje wsparcie proeksportowe dla firm z różnych branż produkcyjnych i usługowych. Zasadą jest, by nie było to wielkie przedsiębiorstwo. Kwota wsparcia jest różna. W ramach etapu I nie przekracza 10 tys. zł. Natomiast w ramach etapu II, dotacja może wynieść maksymalnie 200 tys. zł.
I tak np. w ubiegłym roku wsparcie w kwocie 176 tys. zł otrzymało przedsiębiorstwo Quantum Software z Krakowa na realizację planu ekspansji eksportowej na rynki rozwijające się. Seetech ze Szczecina otrzymał zaś 148, 5 tys. zł na wdrożenie planu rozwoju eksportu zaawansowanych usług informatycznych. Zakład Wędliniarski SMAK z Wolsztyna (wielkopolskie) otrzymał 10 tys. zł dotacji na opracowanie planu wzrostu konkurencyjności i zwiększenia sprzedaży na rynki zagraniczne. Natomiast zakład Usługowy Rosa z Tych (śląskie) otrzymał ponad 45 tys. zł za rozwój eksportu usług anodowania i barwienia aluminium.
Autor Andrzej Okrasiński dziennikarz Portalu Skarbiec.Biz
Więcej informacji na temat programu na stronie www.parp.gov.pl