LATIS Logistic

AEO Latis Logistics – Upoważniony przedsiębiorca

Latis Logistics s.c., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów biznesowych a także ciągle podnosząc jakość świadczonych usług, od dnia 26 lipca 2013 roku posiada Świadectwo AEO (Upoważniony Przedsiębiorca AEO) (AEO – Authorized Economic Operator).
AEO to jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów przyznawanych przedsiębiorstwom na terenie Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest podwyższenie bezpieczeństwa handlu międzynarodowego oraz usprawnienie procedur. Dokument jest swoistym upoważnieniem udzielonym przez organy celne do uproszczonego i samodzielnego realizowania czynności przewidzianych przez przepisy prawa.
Uzyskanie Świadectwa AEO oznacza, że firma Latis Logistics s.c. spełniła wszystkie wymagania w zakresie przestrzegania przepisów celnych, wypłacalności finansowej, odpowiedniej organizacji nadzoru nad wszystkimi systemami do zarządzania ewidencjami handlowymi, transportowymi, finansowymi, celnymi. Fakt ten został potwierdzony podczas kilkumiesięcznego audytu prowadzonego przez Izbę Celną w Gdyni. W procesie weryfikacyjnym szczególne znaczenie miało praktyczne zastosowanie wymaganych standardów bezpieczeństwa danych, sprzętu, informacji, towarów. Ryzyko, we wszystkich możliwych obszarach, zostało określone na najniższym możliwym poziomie, co potwierdza że Latis Logistics s.c. jest firmą godną zaufania, kładącą najwyższy nacisk na bezpieczeństwo łańcucha dostaw, odpraw celnych i procesów finansowych.
Otrzymany przez nas certyfikat AEO gwarantuje naszym klientom podwyższone bezpieczeństwo wymiany handlowej poprzez:
• Mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
• Przeprowadzenie ewentualnej kontroli poza kolejnością
• Priorytetową obsługę zgłoszeń celnych
• Priorytetową obsługę wszelkich wniosków
• Odrębne pasy ruchu
• Specjalne miejsca obsługi
• Możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej  deklaracji skróconej
Otrzymane Świadectwo niesie również wymierne korzyści dla naszych klientów:
• Priorytetową obsługę przesyłek nadawców lub odbiorców zarówno posiadających AEO  jak i bez statusu AEO
• Skrócenie czasu obsługi celnej
• Wykorzystanie przywilejów celnych dzięki partnerowi z certyfikatem AEO
• Płynne dostawy towarów do finalnych odbiorców
Komisja Europejska podkreśla, że uzyskanie statusu AEO stanowi symbol jakości dla przedsiębiorców, którzy tym samym mogą szczycić się wizerunkiem bezpiecznego i solidnego partnera w łańcuchu dostaw.