LATIS Logistic

Odprawa celna za 1 zł

Szanowni Państwo!
Chcemy przekazać wyjątkową informację. Do końca roku 2014 Odprawa Celna Państwa przesyłek zostanie wykonana za 1 zł.
Dla każdego Zlecenia Spedycyjnego złożonego do 31 grudnia 2014 roku, dotyczącego kompleksowej obsługi całokontenerowej przesyłki morskiej FCL (fracht morski + transport drogowy/kolejowy + Odprawa Celna) zarówno w Imporcie jak i Eksporcie, koszt Odprawy Celnej wyniesie 1 zł netto.
Regulamin dostępny do pobrania TUTAJ
Szczegóły Regulaminu
REGULAMIN PROMOCJI „Odprawa Celna za 1zł”
Regulamin promocji o nazwie „Odprawa Celna za 1zł”,(zwaną dalej: „Promocją”) jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej Promocji.
I. Warunki Ogólne
Organizatorem Promocji jest firma Latis Logistics S.C. z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, NIP 958-162-40-88, zwana dalej „Organizatorem”.
Promocja dotyczy firm, które w dniach trwania Promocji zlecą wykonanie Usług Spedycyjnych Organizatorowi Promocji.
W czasie trwania Promocji niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.latis.pl.
Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają Regulaminowi, a każde uczestnictwo w Promocji będzie uważane za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.
II. Zasady Promocji
Promocja obowiązuje w dniach od 2 grudnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
Promocja polega na obniżeniu ceny wykonania Usługi „Odprawa Celna” do kwoty 1 zł netto (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług);
Pod nazwą Usługa „Odprawa Celna” rozumiana jest jedna z 3 opcji:
– Odprawy Celnej z zastosowaniem procedury uproszczonej w imporcie (wraz z ze zgłoszeniem uzupełniającym)
– Odprawę Celną „Dopuszczenie do obrotu”
– Odprawa Celna Eksportowa
Usługa Celna nie zawiera kosztów wynikających z postanowień Urzędu Celnego w szczególności Rewizji Celnej, Skanowania Kontenera, Próbobrania, Magazynowania, i innymi
Usługa „Odprawa Celna” dotyczy odpraw celnych dokonywanych w Urzędach Celnych w Gdyni i Gdańsku
Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny opisanej w punkcie 2 jest złożenie Zlecenia Spedycyjnego Organizatorowi w dniach obowiązywania promocji (punkt 1) na kompleksową obsługę całokontenerowej przesyłki morskiej FCL (fracht morski + transport drogowy/kolejowy + Odprawa Celna) Decydującym kryterium jest data złożenia zlecenia, a nie data samego transportu.
Aby Promocja została przyznana Zlecenie Spedycyjne musi zawierać zapis w uwagach „Odprawa za 1 zł 2014”